گوڵه‌ئه‌ستێره/guľe estěre: ن:[ زیند][ گوڵ+ ئە+ ئەستێرە] ئه‌ستێرۆک‌، گوه‌ستێره‌ : کرمێکه‌ باڵدار شەوانه‌ قوونی ده‌تروسکێت.

.

.

____________________

گوڵه‌ئه‌ستێره/guľe estěre: نتـ:[ ڕوو][ گوڵ+ ئە+ ئەستێرە] بێربێرۆك :  گوڵێکی بێ بۆن و شینە و سپییە.

.

.

_____________________

گوڵه‌ئه‌ستێره/guľe estěre: نتـ:[ فەل][ گوڵ+ ئە+ ئەستێرە] ئەستێرەیەکە.

.

.

.

{ سەرچاوە : گیوموکریانی، ل، ٨٢٢}.