توانج/tiwanc: ن:[ ؟ ] سەرکۆنە، تۆپ و تەشەر، تیر و تانە، پلار : و قسە هاوێشتن بۆ یەکێک.

:: هەرزەکاران دەداتە بەر توانج.

توانج تێگرتن/twanc těgirtin: کتن:[ توانج+ تێگرتن] توانج لێدان.

:: رەخنە گرتن و توانج تێگرتن کارێکی زۆر سادە و ئاسانە و هەمووکەسێک دەتوانێت دەستی بداتێت.

توانج گر/tiwanc: نفا:[ توانج+ گر( گرتن)] تانەهاوێژ، پلارهاوێژ.  

توانج لێدان/twanc lědan: ن:[ توانج+ لێدان] سەرکۆنەکردن، تانەلێدان، توانج تێگرتن، تۆپ و تەشەر لێدان، تیروتانەلە کەسێک دان.

:: كچانیش توانج لە كوڕان دەدەن.

توانج هاویشتن/tiwanc: کتپ:[ توانج+ هاویشتن] تانەلێدان، ڕەت دانەوە.

:: توانج هاوشتن دیارده‌یه‌کی قێزه‌ونە له‌ کۆمه‌لگا دا.

بێ توانج/tiwanc: ئانتـ:[ بێ+ توانج]  

:: وەرو بەڵام بێ توانج مەڕۆ.

.

.

.