ئـخ/ix: ن:[ ده‌نگ] ده‌نگی ئاوێژتنی به‌ڵخه‌م و تفه‌ کاتێکی مرۆ‌ڤ که‌ بیه‌وێت له‌ گه‌رووی خۆی ‌فڕێبدات.

ئـخ کردن/ix: کتپ:[ ده‌نگ][ ئخ+ کردن] سینگ پاککردنەوە.

.

.

.