ئه‌بدال  1/ebdal: ن:[ باڵ] نێره‌ی پۆر : مه‌ڵێکی بچووکی کێوییه‌، گۆشتی ده‌خورێت.[ Zoo: Coturnix Coturnix]

.

.

________________________________

ئه‌بدال  2/ebdal: ئان:

1- عه‌ودال، ده‌روێشی گه‌ریده‌، ئه‌‌ڤداڵ، بێکار.

2- له‌ زاراوه‌ی ته‌سه‌وه‌ف دا : پیاوانی الغیب ، یه‌کێکه‌ له‌ چینه‌کانی ئه‌ولیاو چاکانی خودا.

.

.

.