باتسکە/batiske: نتـ:[ ڕوو][ با+ تس( تز : خێرا)+ ئەک+ ئە] باهەنجیر، تەقلە، باقوو : جۆرە هەنجیرێکە کە زوو پێدەگات.

{ تێبـ :

1 – واتای پیتی ئەم ووشەیە بە ئەو جۆرەی کەرتەکانی نیشان دەدەن، دەبێتە : شتێکی (با) پەڵەی لەپێگەیشتنی کردبێت و زووتر لە کاتی ئاسایی گەیاندبێت.

2- ووشەی( تەز) لە زمانی فارسیدا بە واتای گیایەکە تازە سەری دەرهێنابێت و لەزمانی پەهڵەویدشدا یەکێک لە واتاکانی ( تێز: خێرا) دەگەێنێت.

3 – تێزەتێز، پەڵەپەڵ، تێزە وەک تێزکە یان تیسکەی تفەنگ هاتووە.

}.

.

.

.