ئارمووش/armûš: ن:[ هلـ] ئارموش، ئارمیش، ئا‌ڤریشم، ئاورێشم، ئاوریشم، سرگ _ سرک، هه‌‌ڤرمش، هه‌‌ڤروو شم، هه‌رمووش، هه‌ورێشم، هه‌وره‌میش : ئاوی لیکاوی کرمێکه‌، ناوی کرمی ئاورێشمه‌. وه‌کوو هه‌ودای زۆر باریک و بریسکه‌دار له‌ ده‌می دێته‌ده‌ر و قۆزاخێکی درێژووکه‌ی( شێوه‌ی له‌ به‌ڕوو ده‌چێت له‌ ده‌وری خۆی پێده‌ته‌نێت و ده‌یکاته‌ هێلانه‌ تا سه‌ری وێکدێته‌وه‌ و کونی لێده‌بڕێت.  تێیدا ده‌مرێت. ئه‌م قۆزاخانه‌ ده‌خه‌نه‌ ناو ئاوی به ‌کوڵ و هه‌وداکانی لێک جودا ده‌که‌رێته‌وه‌ و ده‌ڕێسرێت و ده‌کرێت کوتاڵ بۆ پۆشته‌مه‌نی و که‌ڵوپه‌ڵ و شتی نایابی لێدروست ده‌کرێت. له‌شوێنی ئه‌م جیهانه‌ ئه‌م کرمه‌ به‌خێوده‌کرێت له‌ کوردستان به‌گه‌ڵای دارتوو به‌خێوده‌کرێت.

.

ئارمویش/armuyiš: ن:[ كباک] ئاورێشم ، هه‌ورێشم، هه‌وره‌میش.

ئارمویش فرۆش/armuyiš firoŝ: نفا:[ كباک][ ئارمویش+ فرۆش( فرۆشتن)] ئاورێشمفرۆش.

ئارمویش فرۆشتن/armuyiš firoŝtin: كتن[ كباک][ ئارمویش+ فرۆشتن] ئاورێشمفرۆشتن.

ئارمویشێ ته‌نك/armuyišě tenik: ن:[ كباک][ بع: سندس] .

ئارمویشێ سپی/armuyišě sipî: ن:[ كباک][ بع: دمقس، دمقاس‌] .

ئارمویشێ ستویر/armuyišě stwyir: نت:[ كباک][ بع: استبرق] .

ئارمویشێ كه‌سنه‌دیتی/armuyišě kesnedîtî: ن:[ كباک][ بع: عریر] .

.

ئارمیش/armîš: ن: ئاورێشم، هه‌ورێشم، هه‌وره‌میش.

.

.

.