تانە ¹ /tane: ن:

1 – [کباک] دانە، دەنک، قل.

2 – [ئەردە] پەڵە، خاڵ.

3 – [ نخ] تادانە، لەکەی بان چاو : پەڵەیەکی سپییە ئەکەوێتە سەر بیبیلەی چاو، تاریکی دەکا.{ خاڵ، ب1. ل. 276}.

{

زمان بۆ پەسنی ئەو لێو ئاڵە لاڵە

گلێنەم تانەداری دانە خاڵە

}{ خەیام. ل.95. هەژار}.

{

تاریکی، تەمی دەشتی دڵ و تانەیی سەرچاو 

شاباڵی پەخش کردبوو تاکوو ئەبەدییەت

}{ گۆران}.

4 – نیشانەی پێگەیشتنی میوە.( کشتوکاڵ ب1.ل.78).

تانەتێکەوتن/tanetěkewtin: کتن:[ تانە+ تێكەوتن] سەرەتای پێگەیشتنی بەر و میوە.

:: بێستانەکەم تانەی تێکەوتوە.

.

تادانە/tadane: ن:[ نخ] تانە : لەکەی بان چاو.   

.

.

_______________________

تانە ² /tane: ن:[ ع : طعن]

1 – تەشەر، توانج، تانووت، پەلار _ پلار _ پللار، سەرزەنشت، بەسەر ڕۆشتن، قسەی بەتوێکل.

2 – [کباک] برین، زام.

تانەتێگرتن/tanetěgirtin: کتن: تانەوەشاندن.

تانەلێدان/tanelědan: کتن: تەشەرلێدان، تەشەرهاویشتن: قسەیەکی بەتوێکل بە کەسێک گوتن بۆ وە بیر هێنانەوەی کار وکردەوەیەکی نابەجێ.

تانەوەشاندن/tanewešandin: کتپ: تەشەر تێگرتن، توانج تێگرتن.

.

.

.

.