تانج زێڕین/tanc zěřîn: نتـ:[ باڵ][ تانج+ زێڕین] باڵندەیەکە لە چاو چۆلەکە پەرچەکانی ترخرپنە. سەری زەردە و دووهێڵی ڕەشی پێدا هاتووە. کاکۆڵی نێرە نارنجییە وهی مێیە زەردی کاڵەبەبڕای کاکۆڵی نییە. تا 9 سم بڵند دەبێت. ئەو باڵندەیە پشتی سەوزی زەیتوونییە و بەرزگی زەردی ئاماڵ سپی. تەنیشتی شین دەچن. باڵی دووخەتی سپی و خەتێکی‌ پانی ڕەشی پێداکشاوە. لە لێرەواران دەژێت. زستانان لەسەر پەرژین و پنچکان دەبیندرێت. هێلانەی بەچڵووکی دارانەوە هەڵدەواسێت. [ Zoo: Reglus regulus].

.

.

.

.

.