پاپێچ/papaěĉ: نتـ:[ رۆژك][ پا+ پێچ] پێ پێچ، بەلەك پێچ، فیشەكەشێتە :  فیشەك یان هەر شتێك كە بارووتی تێ دەكرێت و لە ئاووربازی و شەوی نەورۆزدا دەكرێت بە حەوا دا.

.

.

.

.