پات ¹ /pat: ن:[ پەهلەوی : pat]

1ئەورەنگ، پاد، تەخت، سەرا.  

2 – نەدۆڕانی شەترەنج، لە ناویاری شەترەنجدا كە تەنیا پادشا بتوانێت بجووڵێتەوە، بەڵام بتوانێت كش بكات بەئەو شێوەیە كەسیان نەیبەنەوە.

.

.

___________

پات ² /pat: ن:[هەخ : دوڤیتییا][ پهـ : پات : pat، بێت، پاتە] جار، كەڕەت، بار.

  لە فەرهەنگی زمانی ئاڤێستادا، وەها تۆمارکراوە. ل. 
 گۆکردنی بە کوردی زمانی ئاڤێستایی   واتای بە ئینگلیزی
پەئوتو utuap

:: دووپات، چەندپات.

پاتبوون/patbûn: كتن: جاربوون، كەرەت كردن ( وەک : دووپاتبوونەوە)

پاتكردنەوە/patkirdinewe: كتپ: دووبارەكردنەوە.

دووپاتبوونەوە/dûpatbûnewe: كتن: دووبارەبوونەوە. 

.

.

.

.