جاجکك/cacik: ن:[ خوار] جاجیك، تازاتزیكی( گرێكی) : خواردنێكی گرێكی ساردە، بریتییە لە ماست، سیر، كاهوو یا ئاروو( خەیار) ئامادە دەکرێت.

.

.

________________________

جاجک/cacik: ن:[ ڕوو][ خوار] جاجكە، جاچك : بەنیشت _ بنێشت _ بنیشت _ بەنووشت، وێژەن( هـ)، بریژە: شیلەی دارەبەن.

جاجكە پالمە/cacike palime: نتـ:[ ڕوو][ خوار] بنیشتێكە لە گیای پاڵمە دەگیرێت، زۆرتاڵە، پێشەكی لەسەر بەردی پان و خاوێن هەڵیدەخەن و ئاوی لێدەپرژێنن تا بەمجۆرە تاڵییەكەی دەڕوات و دەبێتە بنێشتێكی خۆش.

جاجكە تاڵە/cacike taľe: نتـ:[ ڕوو][ خوار] بنێشتەتاڵە، بنێشتی خاو، وێژەنەتاڵە ( هـ) : شیلەی دارەبەن كە هێشتا نەكولێندرابێت.

جاجكە تیڵە/cacike tîľe: نتـ:[ ڕوو] بنێشتی خۆش نەكراوی دارەبەن كە تاڵە.

جاجكە خۆشە/cacike xoşe: نتـ:[ ڕوو] بنێشتەخۆشكە، وێژەنی گریا( هـ): شیرەی دارقەزوانی كوڵپێدراو.

جاجكە شنگ/cacike şing نتـ:[ ڕوو] بنێشتێكە لە شنگ ( ئەسپینگ) دەگیرێت و لە بنێشتەكانی دیكە شلترە.

جاجک خۆشكردن/cacik xoşkirdin: كتپ: بنێشت خۆش كردن:

1 – كوڵاندن و پاڵاوتن و قاڵكردنی بنێشت.

2 – جاویین و نەرك كردنەوەی بنێشتی ڕەق. كە منداڵ نازانێت بیجاوێت لە بەر ڕەقێتی، ئەوجا گەورەساڵەكان نەرمی دەكەن و پاشان دەیكەنە دەمیانەوە.

جاجگ/cacig: ن:[ ڕوو] جاجك.

جاجگە گزك/cacige gizik: نتـ:[ ڕوو][ خوار] لە هەموو جاجكەكانی تر بەنرخ و تەر و خۆشترە، ئەمیش وەك جاجكە پاڵمە دەبێت خۆش بكرێت.

.

.

.

.