شەوچرا/ŝewčira: ن:[ کەرەستە][ شەو+ چرا] شەڤچرا.

{

سەری کوڵمت لەنێو زوڵفی سیادا

ئیشارێکە لە نووری شەوچرا دا  

}{ وەفایی، ل، ٤}

{

ئەتۆ مێهریت و مەهڕوو یان ستارەن

لە خزمەت شەوقێ تۆدا شەوچرا چین

}{ نالی}

گەوهەری شەوچرا/ŝewčira: نتـ:[ کیمیـ] شەوچراغ ، یاقووت : جۆرە بەرفێکی بە نرخی ڕەقی جوان و ڕۆشنە( شەفاف)ـە، چەند جۆرێک ڕەنگ دەنوێنێت.{ گەوهەری شەوچرا}

 

.

.

.