زانیاری/zanyarî: نچ:[ زانیار+ی][ ئینگـ : information ، ].

زانیاری تایبەتی/zanyarî: نتـ:[ زانیار+ی+ تایبەت+ ی] لاروو [ ئینگـ : Profile].

زانیارینامە/zanyarî: نچ:[ زانیاری+ نامە][ ئینگـ : Encyclopedia].

.

تەکنەلۆژیای زانیاری/zanyarî: نتـ:[ تەکنەلۆژیا+ ی + زانیاری] پیشەزانیی زانیاری. [ ئینگـ : Information Technology].

.

.

.

.

.