ئەرزەن/erzen: ن:[ توێ][ کباک، باد] ئارچەن _ ئارزەن، ئه‌رزینگ، چه‌ناگه‌  _ چه‌نه‌گه‌، زیخ : ئێسکی ده‌رپه‌ریووی ناوه‌ڕاست قووڵی نێوان به‌رچێڵه ‌و ڵێو یان شه‌ویلاگه‌ی خواره‌وه‌.

.

.

.