بازنە/bazine: ن:[ بازن+ ئە][ کەرەستە][ بیر]

1 – هێلێکی چەماوەی داخراوی ڕێکە : تەووق، چەمەر _ چەمەرە، چغز، خەلەک، خڕ، نیگین.   

2 – دەستبەن، واژڕۆ، مۆر.[ ئینگـ: Circle].

3 – بازن.

4 – ئاخڵە، ئەڵقە.

بازنەگاس/bazinegas: نتـ: ئاڵقەیەکی ئاسنە لە کووپەی گاسنی درزدار دەخرێت بۆ ئەوەی لێک نەبێتەوە. 

بازنەیی/bazineyî: نچ:[ بازنە+ ئیی] ئەوەی پێوەندی بە بازنەوە هەبێت، لە شێوەی بازنە بێت.[ ئینگـ: circular]   

بازنەی پۆلی باشوور/baziney oplî başûr: نتـ: بازنەی جە‌مسە‌رەی باشوور: کە 23,5 پلە لە پۆلـی باشووری گۆی زەوی یەوە دوورە.: Antarctic Circle.  تەماشای ئۆقیانووسی  بەستووی باشوور بكەن.

بازنەی پۆلی باکوور/baziney polî bakûr: نتـ: بازنەی  جە‌مسە‌ری باكوور: کە 23,5 پلە لە پۆلـی باکووری گۆی زەوی یەوە دوورە. : Arctic circle. تەماشای ئۆقیانووسی  بەستووی باکوور بكەن.  

بازنەی چەمەری/baziney çemerî: نتـ: بازنەی سەهۆڵ بەندی.                                   

بازنەی چێوەی/bazineyçêweyî: نتـ:[ ڕوو] چینێکە لە خانەی دیوارتەنک کە دەکەوێتە نێوانی شانەی گەیاندن و توێی ناوەوەی لەڕەگ و قەدی داردا.

بازنەی زەوال/baziney zewal: نتـ:[ کەش][ بازنەی+ زەوال] بازنەی نیوەڕۆ.  

بازنەی کارەبای/baziney karebay: نتـ:[ فیز][ بازنەی+ کارەبا] بازنەیەکە بریتییە لە ستووگەی لێشاوی کارەبا لە یەکێک لە جەمسەرەکانی سەرچاوەیەکی کارەبای وەک پاتری، دینەمۆ دێتە دەرەوەو بەناو تەلی بەرهەڵستی داتێپەر دەبێت و دیسانەوە دەگەرێتەوە بۆ جەمسەرێکی تر بە سویچ دەکرێتەوە و دادەخرێت.

بازنەی کەڵوەکان/baziney keľwekan: ن:[ فەل] بازنەی بورجەکان : وێنەی بازنەیەکی کراوەبە 12  بەخشەوە، هەربەشەی وێنەی کەڵویەکی تێدایە.

بازنەی نیوەڕۆ/baziney nîweřo: نتـ:[ کەش] بازنەی زەوال : گەورەترین بازنەیە لە ئاسماندا کە بە هەر دوو پۆلی باکوور و باشوورەوە تێدەپەڕێت و لە کاتی نیوەڕۆدا کە هەتاو بەهەموو شوێنێک بەستوونی دەکەوێت. 

پەیژەی نیوەبازنەیی/peyijeî nîwebazineyî: نتـ:[ ئەند] نەردەوانی نیوە چخزی.[ ئینگـ: half pace stair].

چێوەی بازنە/çêwey bazine: نتـ:[ ئینگـ: circumference].

دەرەبازنە/derebazine: نتـ: بازنەی دەوردەر.[ ئینگـ: circumscribed circle].

کەناڵی نیوەبازنەیی/kanaľî nîwebazineyî: نتـ:[ توێ][ ئینگـ: semicircular canals].

نیوەبازنە/nîwebazine: نتـ:[ بیر][ نیو+ ئە+ بازنە] نیڤ چغز، نیوگۆڤوەند _ نیوگۆڤەندەك، نیڤ خەلەك، نیڤ چەمەرە. [ ئینگـ: Semicircle].

نیوەبازنەیی/nîwebazineyî: ئانتـ:[ بیر][ نیو+ ئە+ بازنە] نیڤ چغزی، نیوگۆڤەندەك، نیڤ خەلەكی، نیڤ چەمەرەیی. [ ئینگـ: Semicircular].

.

.

.

.