قووچەك/qûček: ن:[ ئەند] شەیپور، قوچەك : بەرزییەكی دیارە بە شێوەی قووچەك، ئەمە دروست بووە بە هۆی کۆمەڵ بوونی مەواد ئەمیش چەند جۆرێکە قووچەکی قوڕییە و هینی تریش. [ ع : مخروط][ ئینگـ : cone].

قووچەكی/qûčekî: ئانتـ:[ قووچەك+ ی] شەیپووری.[ ئینگـ : coned].

قووچەكی بینین/qûčekî bînîn: کتن:[ ئەند][ هونەر][ ئینگـ : cone of vision].

:: سێزان بەگەڵاڵەی ئەم تەوەرەی کە دەبێت سروشت لە وێنەی قەوارەگەلی ئەندازەیی لە وێنەی گرۆڤەر( استوانە) ، گۆ (کرە)، قووچەک ببینین، رێ خۆشکەر دەبێت بۆ بە ئاکام گەیشتنی ئەم رەوتە هونەرییە.{ جمشید بەهرامی}.

قووچەكی دابەزین/qûčekî dabezîn: نتـ:[ ئەند] پێکهاتووە لە قووچەکێکی خەیاڵی کە لە بیر دا دروست دەبێت لە ئەنجامی دابەزینی ئاستی ئاوی گشتی ژێرزەوی لە دەوری دەمی بیرەکە تا ئاستی ئاوی ناو بیرەکە. [ ئینگـ : cone of depression of influence ].

.

قووچەكی دابەزینی ئاوی ژێرزەوی/qûčekî dabezîn awy jêrzewî: نتـ: قووچەکی دابەزینی ئاوی کاریز لە دەوری بیرێك لە ئەنجامی دەردانی ئاو لێی. [ ئینگـ : cone of depression ].

 

قووچەكی لاری/qûčekî larî: نتـ: قووچەکی لێژی.[ ئینگـ : cone of slop].

.

ئەزموونی پێاتێپەڕبوون بەقووچەك/qûček: نتـ: ئەزموونی پیاچەقاندنی قووچەكی. [ ئینگـ : cone penetration test].

.

گوڵ قووچەك/guľ ček: ن:[ ڕوو][ ئینگـ : coneflower].

قووچەك/qûček: ن: [ ئینگـ : cone].

.

.

.

.

{

پەیامی ڕەنج، ل، ٥٧

زاراوەکانی یاو، ل، ٧٧

}