قووچەک/qûçek: ن:[ ئەند] شەیپور، قووتک، قووچک، قوچەک : بەرزییەكی دیارە بە شێوەی قووچەک، ئەمە دروست بووە بە هۆی کۆمەڵ بوونی مەواد ئەمیش چەند جۆرێکە قووچەکی قوڕییە و هینی تریش. [ ع : مخروط][ ئینگـ : cone].

قووچەكی/qûçekî: ئانتـ:[ قووچەک+ ی] شەیپووری.[ ئینگـ : coned].

قووچەکی بینین/qûçekî bînîn: کتن:[ ئەند][ هونەر][ ئینگـ : cone of vision].

:: سێزان بەگەڵاڵەی ئەم تەوەرەی کە دەبێت سروشت لە وێنەی قەوارەگەلی ئەندازەیی لە وێنەی گرۆڤەر( استوانە)، گۆ (کرە)، قووچەک ببینین، رێ خۆشکەر دەبێت بۆ بە ئاکام گەیشتنی ئەم رەوتە هونەرییە.{ جمشید بەهرامی}.

قووچەکی دابەزین/qûçekî dabezîn: نتـ:[ ئەند] پێکهاتووە لە قووچەکێکی خەیاڵی کە لە بیر دا دروست دەبێت لە ئەنجامی دابەزینی ئاستی ئاوی گشتی ژێرزەوی لە دەوری دەمی بیرەکە تا ئاستی ئاوی ناو بیرەکە.[ ئینگـ : cone of depression of influence ].

قووچەکی دابەزینی ئاوی ژێرزەوی/qûçekî dabezîn awî jêrzewî: نتـ: قووچەکی دابەزینی ئاوی کاریز لە دەوری بیرێک لە ئەنجامی دەردانی ئاو لێی.[ ئینگـ : cone of depression ].

قووچەکی لاری/qûçekî larî: نتـ: قووچەکی لێژی.[ ئینگـ : cone of slop].

ئەزموونی پێاتێپەڕبوون بەقووچەک/ezmûnî pêa têpeřbû be qûçek: نتـ: ئەزموونی پیاچەقاندنی قووچەكی. [ ئینگـ : cone penetration test].

گوڵ قووچەک/guľ qûçek: ن:[ ڕوو][ ئینگـ : coneflower]. 

.

.

.

.

{

پەیامی ڕەنج، ل، ٥٧

زاراوەکانی یاو، ل، ٧٧

}