قاپکەوڵە/qapkewľe: ن:[ ڕوو][ دەر] قاپشینكە _ قاپ شینکەرە : گیایەکی هاوینییە و گەڵایەکانی تۆزاوی و کوڵکن و بەسپی دەنووێنن. ئەمەش نە ماڵات دەیخوات نە مرۆڤ.

بڕكەكەی گەورە دەبێت، كە وشك بوو بۆ سووتاندن باشە.  ئەویش لە ئاقاری لە ناو وەرد و شۆیان شین دەبێت.

.

قەیتەران، رووەکێکە بۆ دەرمان دەشێ.
سەرچاوە: گوڵنامەی کوردی – دانانی حامید درودی

.

.

.

.