گەزگەزۆك/gezgeok: ن:[ ڕوو] گیایەکە لە دەو ئاوان شین دەبێت، لە پوونگ دەچیت بەڵام ئەم وردە دڕكی پێوەیە. دڕکه‌که‌ی ئەگەر بە لەشی مرۆڤەوە بكەوێت، خورشتی لێپەیدا دەكات. ئەم گیایە ماڵات نایخوات.

.

.

.

.

{

مام حه‌مید ڕه‌شاش

}