تینیشكی/tînîŝkî: ن:[ نخ] ئیسقایی، ئاڤزەلێللك : ئاویان هەرتراوێكی دیكە لەوورگدا كۆدەبێتەو، دەبێتە مایەی ئەم نەخۆشییە،نەخۆشەكە ئاو زۆردەخواتەوە و تینێتی ناشكێت و سكی دەئاوسێت ئەم دەردە گەڵێك جار نەخۆشی ( دڵ یان جگەر)یشی دەگەڵە.[ ئینگـ : hydropisis ].

.

.

.

.