زان/zan: ن:

  لە فەرهەنگی زمانی ئاڤێستادا، وەها تۆمارکراوە. ل. 
 گۆکردنی بە کوردی زمانی ئاڤێستایی   واتای بە ئینگلیزی
 سشنا، سشنو unCq , AnCq

زان/zan: ن: زانستی رامیاری ( زانستی سیاسی) [ ئینگـ : Political Science].

زان/zan: ن: زانستی ریزبه‌ندی کردن، پۆلینزانی، تاکسۆنۆمی [ ئینگـ : Taxonomy] 

زان/zan: ن: زانستی مه‌ده‌نی، زانستی ماف و ئه‌رکه‌کانی هاووڵاتیان [ ئینگـ : Civics]

زاناندن/zanandin: کتن: ئەو زانینەیە بە هەوڵی تێ فکرین و خۆدەرس دان پەیدا دەبێت نەک زانینی ئاسای کە لە خۆوە دێت.

– زانی/zanî:

1 – [ ئینگـ : ics, ician : پاشگرێكە لە زمانی لاتینی و زمانی دیكە بۆ زۆر دەستەواژە و زاراوە مۆسیقی( musician )، پسپۆری( optics )، تۆژینەوە، كارامەی وەرزشی( gymnastics ) یان بابەتێكی تایبەت( acoustics )دا }{ بەركوڵ، ل، 118}.

2 – [ ئینگـ : logy : پاشگرێكە لەزمانی لاتینی و زمانی دیكە بۆ زۆر دەستەواژە و زاراوە بەكاردەهێندرێت وەك ڕێڕەوی مژارێک یان بابەتێكی بیردۆزی}{ بەركوڵ، ل، 124}.

ڤاڤێرکردنی ئەم کارە بەم جۆرە دەبێت
 ڕابردووی دوور  رابردووی نزیک   ڕابرنەبردوو   بەردەوام   ئایندە   ئایندەی مەرجی  نادیار
 تاک  کۆ  تاک  کۆ  تاک  کۆ  تاک  کۆ  تاک  کۆ  تاک  کۆ
 یەكەم  زانیبووم  زانیبوومان  زانیومه‌  زانیومانه  زانیم  زانیمان
دووەم  زانیبووت   زانیبووتان   زانیوته‌  زانیوتانه‌  زانیت  زانیتان
 سێیەم  زانیبووی زانیبوویان  زانیوه‌یه‌تی  زانیویانه  زانی  زانییان  زانرا  زانرابوو  زانراوه‌

.

ڤاڤێركردنی ئەم كارە بەم جۆرە دەبێت
دۆخەكان كەسی تاک كۆ  
ڕابردووی دووری یەكەم ـم ئاخنی بوو    
  دووەم ــت ئا خنی بوو    
  سێیەم ـی ئا خنی بوو    
ڕابردووی نزیكی یەكەم      
  دووەم      
  سێیەم      
ڕابرنەبردوو یەكەم داخنم    
  دووەم داخنیت    
  سێیەم دەئاخنی    
بەردەوام یەكەم      
  دووەم      
  سێیەم      
ئایندەی یەكەم      
  دووەم      
  سێیەم      
ئایندەی مەرجی یەكەم بم ئاخنی بایە    
  دووەم بت ئاخنی بایە    
  سێیەم بی ئاخنی بایە    

 زانستی جووڵە/zanist: نتـ: جووڵەزانی. Kinescology

زانستی ڕاهێنان/zanist: نتـ: science of training

زانستی شکانەوەی دەنگ/zanist: نتـ: [][ diacaustics]

زانستی کۆرپەلەزانی/zanist: نتـ:embrology

زانست/zanist: ن:

.

نامینه‌، كه‌سیو كه‌ مزانو و زانیاریش هه‌ن =زانا هامواتا: دانا ڵێچه‌وانه‌: نه‌زان

زان/zan: ن:  زانابیت :  ڤیه‌رده‌ی ته‌مام دوورو كردارو (زانای)، پێ یه‌كه‌م كه‌سی تاكی = زانیبووت پێچه‌وانه ‌: نه‌زانابیت

زان/zan: ن:  زانابیتا :  ڤیه‌رده‌ی ته‌مام دوورو كردارو (زانای)، پێ دووه‌م كه‌سی كوی = زانیبووتان پێچه‌وانه ‌: نه‌زانابیتا

زان/zan: ن: زانابیش :  ڤیه‌رده‌ی ته‌مام دوورو كردارو (زانای)، پێ یه‌ره‌م كه‌سی تاكی = زانیبووی پێچه‌وانه ‌: نه‌زانابیش

زان/zan: ن:  زانابیشا : ڤیه‌رده‌ی ته‌مام دوورو كردارو (زانای)، پێ یه‌ره‌م كه‌سی كوی = زانیبوویان پێچه‌وانه‌: نه‌زانابیشا

زان/zan: ن: زانابیم : ڤیه‌رده‌ی ته‌مام دوورو كردارو (زانای)، پێ یه‌كه‌م كه‌سی تاكی = زانیبووم پێچه‌وانه‌: نه‌زانابیم

زان/zan: ن: زانابیما : ڤیه‌رده‌ی ته‌مام دوورو كردارو (زانای)، پێ یه‌كه‌م كه‌سی كوی = زانیبوومان پێچه‌وانه‌ : نه‌زانابیما 

زان/zan: ن:  زانات : ڤیه‌رده‌ی به‌رده‌ڤامو كردارو (زانای)، پێ دووه‌م كه‌سی تاكی = زانیت پێچه‌وانه ‌: نه‌زانات 

زان/zan: ن:  زاناتا  : ڤیه‌رده‌ی به‌رده‌ڤامو كردارو (زانای)، پێ دووه‌م كه‌سی كوی = زانیتان پێچه‌وانه‌ : نه‌زاناتا

زان/zan: ن:  زاناش : ڤیه‌رده‌ی به‌رده‌ڤامو كردارو (زانای)، پێ ێیه‌ره‌م كه‌سی تاكی = زانی پێچه‌وانه‌: نه‌زاناش

زان/zan: ن:

زاناشا  ڤیه‌رده‌ی به‌رده‌ڤامو كردارو (زانای)، پێ یه‌ره‌م كه‌سی كوی =زانییان ڵێچه‌وانه‌: نه‌زاناشا

زانام ڤیه‌رده‌ی به‌رده‌ڤامو كردارو (زانای)، پێ یه‌كه‌م كه‌سی تاكی =زانیم ڵێچه‌وانه‌: نه‌زانام

زاناما  ڤیه‌رده‌ی به‌رده‌ڤامو كردارو (زانای)، پێ یه‌كه‌م كه‌سی كوی =زانیمان ڵێچه‌وانه‌: نه‌زاناما

زانانت ڤیه‌رده‌ی ته‌مامو كردارو (زانای)، پێ دووه‌م كه‌سی تاكی =زانیوته‌ ڵێچه‌وانه‌: نه‌زانانت

زانانتا ڤیه‌رده‌ی ته‌مامو كردارو (زانای)، پێ دووه‌م كه‌سی كوی =زانیوتانه‌ ڵێچه‌وانه‌: نه‌زانانتا

زانانش ڤیه‌رده‌ی ته‌مامو كردارو (زانای)، پێ یه‌ره‌م كه‌سی تاكی =زانیوه‌یه‌تی ڵێچه‌وانه‌: نه‌زانانش

زانانشا ڤیه‌رده‌ی ته‌مامو كردارو (زانای)، پێ یه‌ره‌م كه‌سی كوی =زانیویانه‌ ڵێچه‌وانه‌: نه‌زانانشا

زانانم ڤیه‌رده‌ی ته‌مامو كردارو (زانای)، پێ یه‌كه‌م كه‌سی تاكی =زانیومه‌ ڵێچه‌وانه‌: نه‌زانانم

زانانما ڤیه‌رده‌ی ته‌مامو كردارو (زانای)، پێ یه‌كه‌م كه‌سی كوی =زانیومانه‌ ڵێچه‌وانه‌: نه‌زانانما

زانای چه‌شمه‌و كردارو (زانای) =زانین پێچه‌وانه‌: نه‌زانای

 

 ڤیه‌رده‌ی ته‌مام دوورو كردارو (زانای)، 

 ڤیه‌رده‌ی ته‌مامو كردارو (زانای)، 

 ڤیه‌رده‌ی ته‌مامو كردارو
ته‌مام دوورو كردارو
زانیا  ڤیه‌رده‌ی به‌رده‌ڤامو كردارو (زانای)، بكه‌ر نادیار =زانرا پێچه‌وانه‌: نه‌زانیا
 زانیابی بكه‌ر نادیار =زانرابوو پێچه‌وانه‌: نه‌زانیابی
 زانیان بكه‌ر نادیار =زانراوه‌ پێچه‌وانه‌: نه‌زانیان 

.

.

___________________________

زان/zan: ن:زانست، هین، تۆره : Science

زانستی ئاوی زه‌وی/zan: نتـ:[ زانست+ ی ئاوی زه‌وی] هایدرۆلۆژی. [ ئینگـ : Hydrology

زانستی به‌‌فۆسیل بوون/zan: نتـ:[ زانست+ ی+به‌‌فۆسیل بوون]  [ ئینگـ : Taphonomy

زانستی پێكهاته‌ی پێستی زه‌وی/zan:نتـ:[ زانست+ ی+ پێكهاته‌ی پێستی زه‌وی] تێكتۆنیك. [ ئینگـ : Tectonic

زانستی پێكهاته‌ی له‌ش/zan: نتـ:[ زانست+ ی+ پێكهاته‌ی له‌ش]  ئه‌ناتۆمی، تۆێكارزانی. [ ئینگـ : Anatomy

زانستی جینه‌تیك/zan: نتـ:[ زانست+ ی+ جینه‌تیك] میراته‌زانی. [ ئینگـ : Genetics].

زانستی خاك و رووه‌ك/zan: نتـ:[ زانست+ ی+ خاك و رووه‌ك] زانستی كشتوكاڵی.  [ ئینگـ : Agronomy].

زانستی ماف/zan: نتـ:[ زانست+ ی+ ماف] دۆكترین. [ ئینگـ : Doctrine].

زانستی مرۆڤناسی/zan: نتـ:[ زانست+ ی+ مرۆڤناسی][ ئینگـ : Anthropology].

زانستی مێژوودانانی به‌ردی ‌‌بننیشتوو/zan: نتـ:[ زانست+ ی+ مێژوودانانی به‌ردی ‌‌بننیشتوو]  چینناسی به‌ڵێی فۆسیل [ ئینگـ : Biostratigraphy]

زانستی ناشیاو/zan: نتـ:[ زانست+ ی+ ناشیاو]  نازانمانیه‌تی : روانگه‌ێك له زانستیی تیۆری كه نكۆڵی له شیاوی زانیاری ده‌كات [ ئینگـ : Agnosticism]

زانستی هه‌بوونی/zan: نتـ:[ زانست+ ی+ هه‌بوونی] هه‌بوونناسی [ ئینگـ : Ontology]

زانستی هه‌ڵسوكه‌وتی ئاژه‌ڵان/zan: نتـ:[ زانست+ ی+ هه‌ڵسوكه‌وتی ئاژه‌ڵان]  ئێتۆلۆژی [ ئینگـ : Etology]

زانستی هۆی نه‌خۆشی/zan: نتـ:[ زانست+ ی+ هۆی نه‌خۆشی][ ئینگـ : Etiology]

.

.

__________________________________

زان/zan: ن: زاین، منداڵبوون.[ ئینگـ : Delivery, Childbirth ] 

.

وردەزیندەوەرزانی/wirdezîndewerzanî: نتـ: [ ورد( وورد)+ ئە+ زیندەوەر+ زان( زانین)+ ی] [ ئینگـ : Microbiology]

.

 

زاینی پێشوه‌خت، زانی نه‌به‌كام : Premature birth

زاین : Parturition

زایه‌نی، زاوزێ : Genital

.

.

.

.