هەشت/heşt: ن:[ ژ : ژمارە][ ئاڤێستایی : natSa : ئەشتەن] کە دەکاتە کۆی یەک و حەوت، دوو و شەش، سێ و پێنج، چوار و چوار.

هەشتا/heşta: نتـ:[ ژ][ ئاڤێستایی : itiAtSa: ئەشتائیتی] هەشت جار دەه.

هەشتە/heşte: نتـ:[ کباک] هەشتا.

هەشتەم/heştem: نتـ:[ ژ][ ئاڤێستایی : amvtSa : ئەشتێمە] ئەوەی لە ژمارە دا بەر هەشت دەكەوێت.

هەشتەمین/heştemîn: نتـ: هەشتەم.

هەشتدە/heştde: نتـ:[ ژ][ ئاڤێستایی : nasAdatSa : ئەشتەداسەن] هەژدە.

.

هەشت لا/heşt la: نتـ:[ بیر] لە ڕشتەی جێۆمێتریدا هەشت پۆلیگۆنی : polygon هەیە. لە نێوان هەر دوو پۆلیگۆنێکدا 135° هەیە.[ گر : octogon]. 

هەشت پەڵە/heşt peľe: نتـ:[ زیند] هەشت پێ، ئەختەبووت.  

.

.

.

.