خار ¹ /xar: ن [ جێۆ][ مكـ]

1 – زەوینی زۆرسەخت و بەردەڵان.

2 – ئەشكەوت_ ئەشكەفت _ ئیشكەفت _ ئشكەفت، جەرد، غار، زاخۆر _ زاخوور، مەڕە، هاڵ.

3 – [ ئەردە] ڕەمل _ ڕەڵم _ ڵم، زیخی وورد، قوم، ڕێگ.

4 – بەرێ مەر مەرێ( گرانیت).

خاركێش/xarkêş: نفا:[ خار+ كێش( كێشان)] بەردكێش، كوچک كێش، قووم فرۆش(كهـ).

بێخار/bêxar: ئانتـ:[ بێ+ خار] بێگەرد. 

.

.

____________________________

خار ² /xar: ن:[ ڕوو][ فار] تاو، تێخ، دڕک _  دڕوو، ستری یێ گوڵانە، چقڵ.

{

باغەبان بۆ خۆی كەهات ئارایشی گوڵ زاری دا

خاری میسكین تۆ بڵێی چ بكا گوڵی ڕەعنا نەبوود ؟

}{ وەفایی}.

خاردار/xardar: ئانتـ:[ خار+ دار] دركاوی، بە چقڵ، دڕواوی.

خارزەرد/xar zerd: نتـ:[ ڕوو][ ل] دڕكەزەردە.

خاروخاسەک/xarûxasek: نتـ:[ خار+ و+ خاسەک] خار و خاشاک، پووش و پەڵاش.

بێخار/bêxar: ئانتـ:[ بێ+ خار] بێدڕوو، بێدک.  

.

.

__________________________

خار ³ /xar: ئان:[ کباک، كهـ] خوار، لای خوارەوە. پلچوو، چەوت، داقووڵ، شەوش، شوور، خێچ.

:: چوون خارێ.

خاربوون/xarbûn: كتن:[ کباک، كهـ] خواربوون.

خاركرن/xarkirin: كتپ:[ کباک، كهـ] خواركردن.

خاری/xarî: نچ: [ کباک، زا، شن] خوارێ.

.

.

__________________________

خار 4 /xar: ئان:

1 – دەرهاتوو( بۆ كار).

2 – غار: ڕاهاتوو( لەئیش وكاردا).

3 – ڕەنێوهاتوو، قاڵ بوو( كەسێ).

خارا/xara: نتـ:

1 – شوێن ڕەوگە، شووێنی ڕەنێو هێنانی ووڵاخی بەرزە.

2 – بۆ كارئامادەبوو.

:: چەرمەكە خاراوە.

خاران/xaran: كتن:

1 – بۆ كاردەرهاتن، راهاتن لەكار.

2 – پەرخین( کباک)، خارین، وەرزین، خۆشبوونی پێست وچەرم.

خاراندن/xarandin: كتپ:

1 – ڕاهێنان لەكار.

2 – سووركردنەوەی هەور.

3 – پەرخاندن، گەوزاندن، خاراندن، پڵیخاندەوە، تێكدان.

4 – ورناێ( هـ){ درودی. ل .53}.

5 – دیزەوگۆزە و كەلوپەلێكی لە قوڕ دروست دەكرێت دوای سووركردنەوە یان بەئاو تێكردنیان.

6 – غاراندن، گەماركرن.{ مشەختی. ل. 174}.

خاراو/xaraw: ئانفا:[ هـ]

1 – ڕاهاتوو لەكار، كارامە.

2 – ئیرباری سوورەوەكراو : بۆ دێزە و گۆزەی سووركراوەوەش دەڵێن كە ئاویان تێكڕابێت. بۆ ووڵاخی خاوشكایش بەكاردەهێندرێت.

3 – خۆشكراو بۆ پێست.

خارای/xaray: چ:[ هـ] خاران.

خاریای/xaryay: نفا:[ خاراندن] غاریایی، گەماركری.{ مشەختی. ل. 174}.

خارین/xarîn: كتن: خاران.

خاریو/xarîw: نفا: خاراو.

.

.

_________________

خار 5 /xar: ن:[ هـ] غار، ڕا _ هەڕا.

خارخارێن/xarxarên: كتن، ن:[ واز] گرێوەغار، غارغارێن.

خاردان/xardan: كتپ:[ هـ]

1 – غاردان، ڕاكردن، بەزین، كوتان، هەڵینگدان.

2 – غارپێكردن، وەغارخستن.

خارداندن/xardandin: كتپ:[ هـ] خاوشكاندنی ووڵاخ و ئەسپێكییە، كە لەمێژ بێت، بەهۆی بەفروبارانی زستانی یا نەخۆشی و ئیترەوە لە تەویلە نەهاتبێتە دەرەوە كە چەند جارێكی بیهێنن و بیبەن و غاری دەن.

بەخار/be xar: ئاكتـ:[ هـ] بەغار.

.

.

_____________________

خار 6 /xar: ن:[ باد] قوماشێ ئارموشێ. عەمبەرێ سەركەل، بەرێ گرانیت. {مشەختی.ل. 205}.

.

.

_________________

خار 7 /xar: ن:[ خێز][ هل] خاڵ.

خارخار/xarxar: ئان: لەت لەت، شەقارشەقار(برین).

خارخاریک/xarxarîk: نتـ:

.

.

.