قەلەن/qelen: ن:[ کباك][ ئاین][ ماف]

1 – پشت ئەخت _ پشت نەغد( نەخت : نقد)، کاوین( ئەردە)، مارەبڕانە، مارەبڕی، ماکەلە، مەهر( کباك)، نامنز( فە)، نکا، هەشتەك : پارەی مارەیی ئافرەتان.

2 – جیازی بووکان.

 

.

.

______________________________

قەلەن/qelen: ن:[ ڕوو] گوڵ قەلەن.

{

ئەبێ كاغەز لە بەرگی گوڵ قەلەن جــــــــــانا لە عەنبەربی
كەمن مەیلم هەیە هەیە ئیستا بنوسم وەصفی روخسارت

}{ئەحمەد موختار}

.

.

.

.