دایە/daye: ن:[ باد] تایەن، تەیان، دایان، دایەن، لەلەی ژن.: ئافرەتێكە بەكرێ شیر بە منداڵی یەكێكی دیكە دەدات.

.

.

_________________________

دایە/daye: ن :[ خێز][ پهـ : dāyak] ئەڎا _ ئەدائەیا، دادێ، دای _ دایەك _ دایك، دایكێ، دایەلە، هۆدا : بەتایبەتی منداڵان لەكاتی بانگهێشتن و ئاخوتنی دایكیدا بەكاری دەبات.

دایەگەورە/dayegewire: نتـ:[ خێز][ دایە+ گەورە] نه‌نک، بیبی‌.

.

.

.

.