خاوپشت ¹ /xawpiŝt: نتـ:[ دزە] كەمێك لە فرێتەی خاوترە.

.

.

_________________________

خاوپشت ² /xawpiŝt: نتـ:[ ڕوو][ مكـ] گیایەكە بە تەڕی و ووشكی بۆنی زۆرخۆشە و بۆنی لە مێخەكی خۆشترە نازدار و دڵداران بەسینگی خۆیانی یەوە دەكەن بۆ بۆنخۆشی بە مەشكەی بۆگەنی دادەكەن.

.

.

.

.

.