پاخڕ/paxiř: ن:[ روو] گیایەكە هەم لە كوێستان و هەم لە گەرمیان دەڕوێت، گوڵەكەی شیرینە وە ووشك دەكرێتەوە و لەگەڵ هەنگوین تێكەڵ دەكرێت. بۆ زامی گورچیلە بەكاردەهێندرێت.

.

.

.

.