پاوەند/pawend: نتـ:[ پا+ وەند] پاچەبەند( کباک)، پاوان، پێوەند.

پاوەن/pawen: نتـ:[ پا+ وەن( وەند)] پابەند، پێوەند، پاوەند، پاوەنە : شریت یان زنجیرێک كە پێی ووڵاغی بەرزەی پێدەبەسترێتەوە، هەتا لە كاتی لەوەڕ دوورنەكەوێتەوە.

پاوەنە/pawene: نتـ: پاوان.

.

.

_______________________

پاوەند/pawend: نتـ:[ پا( پێ)+ وەند]

1 – قوماتی منداڵ.

2 – عاشق، گرفتار.

3 – خاوەن هاوسەر.

4 – پێوەند، تەگەرە، كۆسپ.

.

.

.

.