پاراڤێن/paravěn: نتـ:[ ئەند] ئەو دیوارە بزۆكەیە كە بە دار یان كانزا دروست دەكرێت بۆ دابڕین یان پێشگرتن لە شتێك بە شێوەیەكی جوان.[ فەر : paravent]

.

.

.

.