پارێز/parêz: ن:[ پەهلەوی: پەهرێز] بەهرێز ، پیەرز( كهـ)، پێرز( ل).  

:: فیساركەس لە پارێزی مەڕەكێوی یەكەدایە.

2 – نەخواردنی نەخۆشی هی خواردەمەنی یەک كە بۆی باش نەبێت.[ ئینگـ: diet, dietary]

3 – [ زا] بێستانی ترۆزیی و ئاروو و كالەک و شووتی و شەمامە.

4 – خۆپاراستن.

5 – هێرش لە ناكاو.

6 – بۆسە، كەمین.

پارێزەر/parêzer: ن: بەرقەدێر( کباک). 

1 – ئەو كەسەی لە دادگادا لەسەردەكاتەوە و پارێزگاربت دەكات.

2 – ماددەیەكی كیمایی یە دەكرێتە خواردەمەنی قوتوو وە بۆ ئەوەی كە بۆگەنی نەكات.

3 – دڵمردوو، هەرێس، تاییم، چلەكێش( زاهید).

پارێزبردن/parêz birdin: كتن:[ پارێز+ بردن] هێرش بردن، لە ناكاو بە هێواش بۆچوون.

پارێزچوون/parêzçûn: كتن:[ پارێز+ چوون] چوونەكەمین، خۆمەڵاس كردن لە ناو رەبەتدا.

پارێزدار/parêzdar: ئانتـ:[ پارێز+ دار] ئاگادار، لایەنگر، داژدار و بەراوان.

پارێزدان/parêzdan: كتن: هاتنەبەر گوللە هاوێژی دوژمن.

پارێزراو/parêzraw: ئانفا:[ پارێز+ راو( )] سەرداپۆشراو، ڕاگیراو.

پارێزڤان/parêzvan: نتـ:[ کباک، زا][ پارێز+ ڤان] بێستانەوان.

پارێزکار/parêzkar: ن: بەتەقوا، پارێزگار، پاکداو، پاکداوێن، پەرهێزگار، تاييک، تەرکەدنيا، خۆپارێز، خۆپارێزله خۆشيی دنيا، خودێ پەرست، دامێن پاک، داوێن پاک، دژکام، دوورلەگوناح، لەخراپەبەدوور، هێمۆ، هێمی.

پارێزكەر/parêzker: ئانفا:[ پارێز+ كەر( كردن)] كەسێكە كە خۆی بپارێزێت.

پارێزكردن/parêzkirdin: كتپ:[ پارێز+كردن]

1 – پیەرزی كردن: خۆدوورگرتن لە شتێک

:: فیساركەس زۆر پارێزدەكات.

2 – خۆپاراستن، خۆڵادان.

پارێزگا/parêzga: نتـ:[ پارێز+ گا]

1 – هەرێم.

2 – شوێنی خۆ تیاحەشاردان.

پارێزگار/parêzgar: ئانتـ:[ پارێز+ گار] ئەو كەسەی كە سەرپەشتی پارێزگایەک بكات.

2 – كەسێكە كە دووربین بێ و پارێزكردن لەشت.

3 – چاودێری.

پارێزگاری/parêzgarî: نچ:

1 – دووربینی و پارێزكردن لە شت.

2 – چاودێری، ئاگالێ بوون، بەراوانی، بێبەری، ئارینەک، پاكداوێنی.

3 – دلمراندن، ئارەزووڵابردن.

پارێزگاری كەر/parêzgarîker: نفا:[ پارێزگاری+ كردن] خۆمەڵاسدەر، چاودێڕ، پەنادەر.

پارێزگاری كردن/parêzgarî kirdin: كتپ:[ پارێزگاری+ كردن] بەرگری كردن، پەنادان، پیەرزی كردن( کهـ)، چاودێری كردن.

پارێزگە/parêzge: نتـ:[ پارێز+ گە] پارێوگا، پاراستن، پەرێز، بسام( کباک)، بۆسە، پرێزە، جار، ڤەرێز. : زەوییەكە دەغڵی لێدوورابێتە وە، تەنها بنی ڵاسكی دەغڵەكە بەقەد بستێک یان قوڵانجێ بەسەر زەوی مابێتەوە.

پارێزگەر/parêzger: نتـ: پارێزگا.

پارێزنای/parêznay: كتن: پاراستن، پەریزی كردە.

پارێزی/parêzî: نچ:[ پارێز+ی] پیەرزی( کهـ).

                                                                                                                                                                                                                            

ئاگر پارێز/agir parêz: نفا:[ ئاگر+ پارێز( پاراستن)] ئاگرپه‌رست، ئاته‌شپه‌رست.

پسپۆری پارێزبەندی/pisporî parêzbendî: نتـ:[ ئینگـ: dietation]

خۆپارێز/xoparêz: نتـ:

خۆ پارێزی/xoparêzî: نتـ:[ خۆ+ پارێزی]

:: لەدەنگدان پارێزکردن.  

کۆنپارێز/konparêz: ئانتـ: کۆنەکار. 

.

.

.

.