مۆزایک/mozayik: ن:[ هونەر] جۆرێکە لەشێوەی ڕازاندنەوەی تابڵۆیەک بە دانانی کاشی بچووک بچوکی جووارگۆشەیی بەتەنتشت یەکەوە بۆ بەدیهێنانی وێنەیەک یان نەخشێک.[ ئینگـ : Mosaic]

مێژووی مۆزایک دەگەرێتەوە بۆ سەردەمی هیتییەکان یان 2000 ساڵ پ. ز. بە تایبەت لە شاری گۆردیۆن : Gordion کە ئێستاکێ دەکەوێتە ناوچەی Yassıhüyük وە لە ناوەڕاستی ئاسیای بچووک. لەسەردەمی بیزەنتینی یەکانەوە بە ئەوروپادا بڵاو بووەەتەوە. 

مۆزایک/mozayik: ن:[ ڕۆژنا][ هونەر] [ ئینگـ : Mosaic]

مۆزایک دروست کردن/mozayik: ن: [ هونەر] [ ئینگـ : Mosaic]

مۆزایکی بەرد/mozayik: ن: [ هونەر] [ ئینگـ : Mosaic]

مۆزایکی شووشەیی/mozayik: ن:[ هونەر] پێکەوە دانانی پارچە شووشە یان گلاسی ڕەنگاوڕەنگ؛ بۆ ئافراندنی وێنەیەکی سەیر. [ ئینگـ : Mosaic]

مۆزایکی مەڕمەری/mozayik: ن: [ هونەر] [ ئینگـ : Mosaic]

.

بەشێوەی مۆزایک/mozayik: ن: [ هونەر] [ ئینگـ : Mosaic]

دیواربەندی مۆزایک/mozayik: ن: [ هونەر] [ ئینگـ : Mosaic]

کەناری مۆزایک/mozayik: ن: [ هونەر] [ ئینگـ : Mosaic]

کاشی مۆزایک/mozayik: نتـ:[ هونەر] [ ئینگـ : Mosaic]

ماتریالی مۆزایک/mozayik: ن: [ هونەر] [ ئینگـ : Mosaic]

مێزی مۆزایک/mozayik: ن: [ هونەر] [ ئینگـ : Mosaic]

هونەری مۆزایک/mozayik: ن: [ هونەر] [ ئینگـ : Mosaic]

.

.

.

.