زۆێڵە/zoěľe: ن:[ ئاژ] بەردووگ( هـ) _ بەردوونگ، بەردووڤ( كباك) سیرمە : ئەو پێستە تەنكەیە، كەبەلای بنەوەی دووگییەوەیە و بێ مووە. یان پێستی نەرم وەك ژێر دووگی مەر.

.

.

.

.