بەڤل/bevil: ن:[ کباک] هاوپایە، هاوشان، هاوزێ، بەور، بەبر( دڕندە).

.

.

__________________________

بەڤل/bevil: ن:[ ئاژ] بەوور، یووز، ووشەک( ڕەوا)، وەیشەک، بەبڕ( جا، بابا)، بەفر( باد) : گیانەوەرێکی لەش بەهێزە، گۆشتخۆر و درندەیە، پێستەکەی تووکنی زەردی، هێلی ڕەش ڕەشی تێدا هەیە، لە شێر ترسناکترە، و پەڵاماری مرۆڤ بدات دەیگوژێت . [ لا : fiber][ Zoo: Hyrax Syriensis][ ئینگـ: beaver]

.

.

.

.