یووز/yûz: ن:[ گیان] بەبڕ _ بەبڕ( جا، بابا)، ( باد)، بەوور، بەفر _ بەڤل( باد)، وەیشەك، ووشەك( ڕەوا) : گیانەوەرێکی لەش بەهێزە، گۆشتخۆر و درندەیە، پێستەكەی تووكنی زەردی، هێلی ڕەش ڕەشی تێدا هەیە، لە شێر ترسناكترە، و پەڵاماری مرۆڤ بدات دەیگوژێت.

[ لاتینـ : fiber].[ ئینگـ : beaver].[ Zoo : Hyrax Syriensis ]

.

.

.

.

.