یووز/yûz: ن:[ گیان] بەبڕ _ بەبڕ( جا، بابا)،( باد)، بەوور، بەفر _ بەڤل( باد)، وەیشەک، ووشەک( ڕەوا) : گیانەوەرێکی لەش بەهێزە، گۆشتخۆر و درندەیە، پێستەکەی تووکنی زەردی، هێڵی ڕەش ڕەشی تێدا هەیە، لە شێر ترسناکترە، و پەڵاماری مرۆڤ بدات دەیگوژێت.[ ئینگـ : beaver].

.

.

.

.