تووتيا/tûtiya: ن:[ کیمیـ] زینك : یەکێکە لەو ماددە کانزا رەقانەی کە بە بڕی کەم دەتوانێت بەرگری جەستە بەھێز بکات و دەتوانێت ماوەی درێژبوون زیاتربکات و خێراتری بکات، هەروەها کاریگەری راستەوخۆی لەسەر ترشی ناوکی خانەکان دەبێت و وادەکات کە پرۆتینی گەشە زیاتر دەربدرێت. بەتایبەت پێش وەستانی گەشە لە ٢١ ساڵیدا، ھەروەھا تووتیا دەتوانێت سوود بە پێست و خوێن و قژیش بگەیەنێت لەگەڵ باڵادا

.

{

فیراقت فەرقم وە تووتیا کەرد

جیاییت ئازام جە هەم جیا کەرد

پەژارەت شاییم جە بێخ ئاوەردەن

دووریت ڕیشەی دڵ خەیمە کەن

کەردەن نە سەبرم چەنی دووریت

}{ }

تووتيا/tûtiya: ن: [ کیمیـ]

تووتياکەوڵە، تووتيای شين، زاخی شين، کات، لەپکە، موورووی شين، مووروەشين _ مووروەشينە.

.

.

.

.

.