کاربۆن/karbon: ن:[ کیمیـ] یەکێکە لە توخمە کیمیاییەکان، ھێمای کیمیایی( C)ـە ، ژمارەی گەردیلەیی ( 6)ـە، یەکێکە لە ناکانزاکان، ھاوھێزی چوارە ، لە سروشتدا بە زۆر شێوە دەبینرێ.[ ئینگـ : Carbon]

خه‌ڵۆزی په‌تی.

.

.

.

.

.