پیزۆك ¹ /pîzok: ن: [ نخ]  ئه‌گزیم، بیرۆ _ بیرۆڤ، خارشت، خورش، واڵامەنی، گەزەنەك : جۆرە برینێكی ووشكی زبرە لە ئەندامی مرۆڤ پەیدا دەبێت.

.

.

___________________________

پیزۆك ² /pîzok: ن:[ ڕوو] گیای زەل لە زەلكاو دەڕوێت.

.

.

.

.

.