پیزۆک ¹ /pîzok: ن: [ نخ]  ئه‌گزیم، بیرۆ _ بیرۆڤ، خارشت، خورش، واڵامەنی، گەزەنەک : جۆرە برینێكی ووشكی زبرە لە ئەندامی مرۆڤ پەیدا دەبێت.

.

.

___________________________

پیزۆک ² /pîzok: ن:[ ڕوو] گیای زەل لە زەلكاو دەڕوێت.

.

.

.

.