ئووربه‌لیشك/ǔrbelîŝik: نتـ:[ توێ] ئووك، بابه‌لیشك، بۆری خواردن، تڕتڕۆك، سوورێنجك، سوورچك، سیرۆچكه‌، سۆرسۆرك، سوورینه‌، گه‌روو: ئه‌و بۆریه‌ی له ‌ده‌مه‌وه‌ ده‌ست پێده‌كات تا گه‌ده‌.

.

.

.

.

.