په‌سیڤ/pesîv: ن:[ باد][ نخ‌] ئاسرم ، ئالامەت _  ئه‌لامه‌ت، بابینی، پەژیك، په‌سیو، هه‌ڵامه‌ت.

پەسیڤی/pesîv: ئان:[ باد][ نخ‌] ئەوەی پەیوەندی بە هەڵامەتەوە هەبێت.

.

.

.

.