قامک/qamik: ن:[ كباك][ توێ] ئەموست، ئەنگوست، پەنجە، تبل _ تپل _ تل : بەشی ژوورەوەی دەست لەو جێیەوە كە قامكەكانی لێجیا دەبێتەوە

.

1 – 1  قامکەتووتەڵەیە/qamik: ن:[ كباك][ توێ] بابەلیچ _ بابلیچك، پەنجەتووتە _ پەنجەچكۆڵە، تلیابابلیچک _ تلیابەرکلیچک، تلیاقلیچک _ تلیاگچکە، تلیاقەرقووچک، براتووتەڵەیە. پەنجەبچکۆلە، قامکەچکۆلە، قەرەقۆچ، قلیچ _ قلیچلك.

2 – 1 قامک/qamik: ن:[ كباك][ توێ]  ئاڵخواج، پەنجەی نیشان كردن، تلیادالاستۆکی _ تلیاهلاڤێژک، دۆشاومژە.

3 – 1 قامکەقوچە/qamikequče: نتـ:[ كباك][ توێ] ئال، باڵابەرزە، تبلی ناوی، تپلانیوەكێ، زەڕنەقونە، قامکێ قونێ : پەنجەی سێهەمی دەست. درێژترین پەنجەی دەستە، تلیاناڤین _ تلیاناڤچار، ئەڕنەمووتە، پەنجەی نێوەڕاستە.

4 – 1 قامكانیشان كرن/qamik: ن:[ كباك][ توێ] پەنجەی شایەتمان، قامکی شادەیە.

5 -1 قامكامەزن/qamik: نتـ:[ كباك][ توێ] ئەسپێ گوژە، بەرانەك _ بەرانكێ، پەنجەكەڵە _ پەنجەگەورە، تبلامه‌زن، تلیابەرانکێ ( شکا) تلیابەرانێ، تلیاستوور، تلیاگردی، تلیاگزر، قامکه‌گه‌وره‌ _ قامكی گەورە، قلیاگردی، که‌ڵه‌موست : په‌نجه‌ی هه‌ره‌ ئه‌ستوور و له‌ هه‌مووان کورتتری ده‌ستی مرۆ‌ڤ.  

.

.

.

.

 

.

.