ئۆمه‌سلا/omesla: ن:[ ڕوو] بیلیلك، چه‌وده‌ر، خولیره‌، خلێره‌، دنێب، ده‌غه‌ڵ، زیوان، زیزانه‌، شێلمۆك، شه‌لەمه‌، كاڵتاس، گیراووته‌، گیابڕیش، مرۆر، وولیره‌.

.

.

.

.

.