قالۆر/qalor: ن:

[ ڕوو] لقی ناوبۆش. [ ئینگـ: Hollow stem].

.

.

_________________________

قالۆر/qalor: ن:

[ زیند] لاك، لاشە : لاشەی مردوو یا سەربڕراو .[ ئینگـ : carcass, carcase]

.

.

________________________

قالۆر/qalor: ن:[ کەرەستە] قاپوور، قاوغی بەتاڵ و بێ کەڵك یان چوارچێوەی شکاو یا ڕزیوی ( کەشتی، ئوتومبیل، خانوو).

.

.

.