بەراگە/berage: ن:[ ئەند] بەراکە، بەراك : سەکۆیەكە لە هەیوان یان لە بانیی چێ دەکرێت قەبەسی باڵندە یان شتی دڵگری لەسەر دادەنرێت.

{

بازی بەراگەی بانێ
حدوودی شاروێرانێ
مردم ئەو مەکرەی دانێ

}{ حەسەن زیرەك}

.

.

.

{

سەرچاوە

Hawre Jalal

}