ئنجنار/incnar: ن: [ ڕوو] گیایه‌كی ده‌ستچینه‌ له‌ گوڵه‌به‌ڕۆژه‌ ده‌بێت و تامی ناووكی وه‌ك هی باینجانه‌، گوڵه‌كه‌ی مۆره‌ و گه‌ڵاكانیشی ده‌كه‌نه‌ چێشتی دۆڵمه‌.

.

.

.

.

.