ئۆرتۆپێدی/ortopêdî: نتـ:[ توێ] به‌شێكه‌ له‌پزیشكی له‌ بۆچاره‌سه‌ركردنی كه‌موكوری ئه‌ندامی ئێسكی له‌ش، ده‌ست و پێ. یان گرتنه‌وه‌ی ئێسك.[ گر : otropeideia]

.

.

.

.

.