زرم/zirm: ن:[ ئەردە] ترپ، گرم

زرمە/zirme: ن:[ دەنگ] ترپە، گرمە

1 – دەنگی کەوتنی چشتێکە یان کەسێکە لە بڵنداییەوە.

2 – دەنگی پێ بەزەویدا دان.

3 – زڕە، زرینگە : دەنگی پووڵ و پارە.

زرمەزرم/zirmezirm: ئانتـ: زرم و کوت : دەنگی کوتان.

زرمەزلێ/zirmezilê: ن: زۆرەزمێ

1 – [ کە] فشە : گاڵتەیێکی بێ شەرمانەیە، کە زۆر ئازاری یەکتری دەدەن و چشتی پێکدادان و زرمەزەم کردنی چەند کەسێك.

2 – [ ئەردە] زۆرانی، زۆرەوانی.

هەڵبەزودابەز، یاریەکەرانە.

زرمەزلێ کردن/zirmezilê kirdin: ن: خۆبەسەریەکدادان و هەراهەراکردن بۆ یاریی و مەزاق، هەڵبەز و دابەز کردن و خۆبەیەكدادان بۆ یاریی.

زرمەزلیتانێ/zirmezilîtanê: نتـ: زرمەزلیتە، زۆرەزمێ.

زرمەی چەم/zirmey čem: نتـ:[ زرم+ ئەی+ چەم] دەنگی ئاو لە بەرد و دار دەدات.

زرم و کوت/zirm û kut: نتـ:[ ئەردە] زرم و هوڕ، زرمەزرم، تەپ و هۆڕ.

زرم و کوت داگرکردن/zirm û kut dagir kirdin: کتپ:[ ئەردە] کوتان.

زرمین/zirmîn: ن:[ كباك] زمین، زرمە، زرمەزرم.

.

.

.

.

.

{

شوان، ل، ٧٣٤

گیوی، ل، ٥٣١

}.