پاشماڵە/paşmaľe: نتـ:[ پاش+ ماڵ+ ئە]

1 – پاشمارە، بەرماڵە، پاژماڵە، پشتماڵە، ژێرماڵە : مالێ كە كە خزمەتی ماڵە گەورە دەكات و لەوێش ماڵی پێ دراوە.

2 – بنەماڵەیەك كەبۆ خزمەت دەبرێتە هەوار و خزمەتی پێبكرێت.

.

.

.

.