ئه‌نزه‌رووت/enzerût: ن: [ ڕوو] ئه‌نجه‌روت، عه‌نزه‌روت : سرێش یا جیوه‌ی دارێكی تاڵه‌، به‌ڕه‌نگی سوور، زه‌رد یان سپییه‌ بۆ كۆلنج و كرمی گه‌ده‌ باشه‌، وه‌ بۆ ده‌رمان دروستكردن به‌كاردێت. [ Bot: 1- Impatiens balsamina. 2- Commiphora opobalsamum]

{

پشتی ڕیشی و شانی زڕمدارو جده‌وبو ناعیلاج

چه‌ند قروشێكم هه‌بوو، بۆ مدا به‌نه‌وت و ئه‌نزه‌رووت

}{ره‌زا}.

.

.

.

.

.