میوان/mîwan: ن: سەرلێدەر، مەهوان، مێمان، مێڤان، مێهڤان، میمان( کباش، فە)، میرفان( ئەردە)، میرڤان، مییوان، مییڤان.[ ئینگـ: Guest]{ خاڵ، ل، }{ گیو، ل، 868}. 

:: مۆدێلی ژووری میوان.

:: لە فڕۆكەخانەیەكی ژاپۆن رۆبۆت پێشوازی لە میوان و گەشتیاران دەكات.{ کوردستان}.

میوانانە/mîwanane: ن: مییوانانە، میڤانکی، وەکو مییوانان. 

میوانخانە/mîwanxane: نتـ:[ میوان+ خانە] ئوتێل، هۆتێل، میمانخانە، مییوانخانە، مییوانگە، مییڤانخانە، مییمانخانە.   

میواندار/mîwandar: ئانتـ:[ میوان+ دار] خانەخوێ، میڤان هەوێن. 

میوانداری/mîwandarî: نچ: مێڤانی.[ ئینگـ: hospitality]

میوانگە/mîwanige: نتـ:[ دزە] مییوانگە، مییوانخانە. 

میوانداری کردن/mîwandarî kirdin: کتپ: مێڤانی کرن.

میوانی/mîwanî: ن: سەردان، مەیمانی، میرفانی.[ ئینگـ: visit].{ هەژار، ل، }

بەمیوانی چوون/bemîwanî çûn: کتن:[ بە+ میوانی+ چوون] بەسەرکردنەوە.

پەڕاوی میوان/peřawî mîwan: نتـ: دەفتەری میوان.[ ئینگـ: Guestbook]

.

.

.

.