بازن/bazin: ن:[ توێ][ سیمـ] چۆڵەمە، بازند: لای پێشەوەی شان.

.

.

_______________________

بازن/bazin: ن:

1 – دلمج : شتێكی پلاستیك، زێڕ، زیو، یان كانزایەكی تر بێت، ژنان بۆ خۆڕازاندنەوە لە دەست و مەچەكیان دەكەن.

2 – بازنه : circle.

.

.

.

.