هۆل/hol: ن:[ دەنگ] دەنگی باریکی گا، دەنگی گوێرەکە.

هۆلاندن/holandin: کتپ:[ دەنگ] بۆڕاندنی گا، دەنگی درێژی گوێرەکە.

هۆلە/hole: ن:[ دەنگ]

1 – دەنگی بانگکردنی گوێرەکە، دەنگی لێخوڕینی گوێرەکە.

2 – دەنگی دەنگەدەنگ بەگریانەوە.{ ئیبراهیم ئەحمەدی، ل، ٨٠}

.

.

.

.

.

.